Segmentowanie odbiorców na podstawie zachowań względem wysłanej wiadomości. Np. odbiorca otworzył kampanię,  kliknął link.