Usunięcie adresu email z listy odbiorców po kliknięciu w link rezygnacji przez samego odbiorcę.