Krótkie podsumowanie treści wiadomości, często tworzone tak, aby zachęcić odbiorcę do otwarcia maila.