Program poczty elektronicznej, poprzez który użytkownik komputera odbiera i wysyła pocztę elektroniczną.