Sprawdza przed wysyłką czy wiadomość stworzona w Kreatorze Kampanii dobrze wyświetla się w różnych klientach pocztowych.