Profilowanie listy pod względem miejsca otwarcia wiadomości.