API v3

E-maile transakcyjne

Ta sekcja opisuje wysyłkę maili transakcyjnych. Jeśli chcesz się dowiedzieć czym są maile transakcyjne we FreshMailu - kliknij tutaj

Link do pełnej dokumentacji API v3 i rozdziału dotyczącego obsługi maili transakcyjnych:

Autoryzacja

Ta część dokumentacji dotyczy autoryzacji zapytań do API v3

Bearer token

Każde zapytanie do API V3 musi zostać zautoryzowane z użyciem ważnego tokenu przesłanego w jego nagłówku.

Wygenerować token można w panelu aplikacji w sekcji Email API i SMTP.

Format nagłówka autoryzacyjnego jest zgodna z formatem Bearer token

Authorization: Bearer [token]

Przykład zapytania:

1
2
3
curl -X POST \
    https://api.freshmail.com/v3/messaging/emails/
    -H 'Authorization: Bearer [token]'

 

Wprowadzenie API v3

API V3  jest rekomendowaną przez nas wersją API do obsługi maili transakcyjnych.
API w wersji V3 oparte jest o standard REST. Wymagana jest jest podstawowa znajomość w zakresie użycia metod protokołu HTTP w obrębie zasobów jak i znaczeń kodów odpowiedz